Daarbij focust hij vooral op de intermenselijke relaties,of het gebrek daaraan.

Reeds bij het samenkomen van twee individuen ontstaat een basisspanning.

Zijn tweeluik  " A true story "  is hiervan een mooie illustratie.

Er kan sprake zijn van een onmogelijke verliefdheid - twee mensen gescheiden door een muur - 

maar beiden kunnen elkaar ook de rug toekeren,naargelang de presentatie van de doeken.

Ook de innerlijke strijd komt aan bod: in "Falling " valt het ego van zijn piedestal en rest slechts

een klein verdrukt figuurtje in de benedenhoek.

De kunstenaar  werd geboren te Sint-Denijs  in het jaar 1949.

Hij volgde les aan de Academies van Harelbeke en Kortrijk.