Aan de kijker de keuze om dit uit te maken. Zijn het nu kikkermensen of menskikkers ! ? Het werkelijk detail ontbreekt nog. Er is nog heel wat te ontsluieren over de wetten van erfelijkheid en de ontwikkeling van de nieuwe soort.

uit 2004 tot 2010 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Kikkermensen of menskikkers?

2010

Ver is de afstand tussen de naiëve wereld van froggy-minded prinsessen en prinskikkers en de wereld .waarin de mensheid het mogelijk acht zijn eigen ontwikkeling te beïnvloeden Hoever kunnen we gaan met die vrijheidvan experimenteren?

Kikvorsman 2.

2010

De vrijheid van experimenteren mét en creëren van nieuwe specimen.

Kikvorsman 3.

2010

De kunstenaar echter kan zijn verbeelding de vrije loop laten gaan. Hij kan zich de vrijheid permitteren om zo aparte beelden te creëren waarin thema's als verleiding en obsessie het onderwerp van uitmaken.

Kikvorsman 4.

2010

Beelden zijn er bij die we we niet altijd direct kunnen duiden en waarbij we de vrijheid hebben ze zelf te gaan ontleden. Zo kunnen we ze met elementen uit onze eigen imaginaire wereld gaan invullen en er in terugvinden wat we willen of juist niet willen zien.

Kikvorsman 5.

2010

Groot is de afstand tussen het verleden waarin we zomaar aannamen dat elk levend wezen   voortkwam van een ander levend wezen, elke cel van een andere cel. Groot is afstand naar de toekomst waarin we onze lijst van de eigenschappen der levende wezens nog aanzienlijk kunnen uitbreiden.

Kikvorsman 6.

2010

Het werkelijke detail ontbreekt nog. Er in nog heel wat te ontsluieren over de wetten van erfelijkheid en de ontwikkeling van de nieuwe soort.

Obsessie.

2010

Obsessie naar de zoete vrucht.

Verleiding;

2010

Zal men aan de verleiding kunnen weerstaan?

Zoete smaak.

2010

Een zoete smaak rest als herinnering...

Een waar verhaal.

2007

Het waar  verhaal  van de twee koningskinderen. Ze konden niet bij elkander komen, het water was veel te diep...

Transformatie I.

2005

Het paneel aan de basis van de transformatie. Het werk van waaruit de verandering zal plaatsgrijpen.

Transformatie II.

2005

De vage vogel symboliseert de transformatie in haar vlucht.

Transformatie III.

2005

De transformatie is voltooid. Is alles nu veel beter of staat juist nu alles op zijn kop?!

Zelfportret.

2005

Mag ik het zeggen?!   Mag ik het zeggen : ik ben een simpele mens. Ik laat je kijken in mijn hart.

Van zijn voetstuk vallen.

2005

Ook de innerlijke strijd komt aan bod: in " Falling " valt het ego van zijn pedestal en rest slechts een klein verdrukt figuurtje in de benedenhoek.

Blauwe geest.

2004

Verwijzend naar de " blauwe geest " , de " liberale geest " van een vriendin.   Ter informatie : het werk "Blue mind" werd opgenomen in het naslagwerk "Piron XX eeuw"  vol. 3 - Editie Art in Belgium.

Gekwetst.

2004

Gekwetst is de geest , " met gaten  doorboord" , diepe wonden nalatend.