In mijn abstracte wereld kun je mijn omgaan,mijn gevecht met de materie volgen.Het wordt een strijd tussen toevoegen en schrappen;opleggen en kerven;drippen en droppen;scheuren en schrapen...Soms geeft het resultaat een zachte aanblik,soms een wervelend,kleurrijk schouwspel.

uit 2005 tot 2009 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Vrije geest.

2009

In de hersenen creeërt het menselijk denken een eigen mening die we vrij kunnen verkondigen. Die vrijheid van mening moet de rode draad worden in onze  manier van communiceren en leven.

Wat ik in de wolken zie.

2009

In dit drieluik schuiven de grijze wolken voorbij. Herken ik daar geen menselijke vormen in?! Ze lonken nog even naar mij avorens voorgoed te verdwijnen...

Biecht.

2007

Een andere herinnering uit mijn jeugdjaren: de luister of fluistergaten van het luik van de  biechtstoel. Hier werden vele geheimpjes prijsgegeven...

Laagvlieger.

2007

Een herinnering uit mijn kinderjaren: een laagvliegende tweedekker. Die tijd is al lang voorbijgevlogen...en de tweedekker ook!      

Spliterwt.

2007

Tijdens mijn kinderjaren mocht ik in onze moestuin spliterwten planten. Wonderbaarlijk bleek de kracht van die ranke plant,die ons toen al de richting aangaf...

Rozenkrans I en II.

2007

Delen I en II zijn begeleidende gebeden bij de rozenkrans.

Rozenkrans III en IV.

2007

  Voor de nieuwsgierigen: de Rozenkrans is een gebedenreeks van 15 maal 10 weesgegroetjes,voorafgegaan door een onzevader en gevolgd door een glorie-zij-de-vader...!  

Rozenkrans V.

2007

Merk op!  Een andere betekenis voor "de rozenkrans" :  krans van rozen gevlochten , zinnebeeld der maagdelijkheid en der vreugde.

Rozenkrans VI.

2007

Ik denk : De Rozenkrans is voor velen onbekende materie, een aandenken uit een vervlogen tijd.

X-reliêf.

2007

Het reliëf met een X erin is een X-reliëf.

Vallende engel.

2007

Is de vallende engel een sein van God?

De hemelpoort.

2007

Of heeft de "vallende engel" de deur van de hemel achter zich dichtgetrokken?!

Verbonden.

2007

Een teken van verbondenheid, van alliantie. Het touw kan "aangetrokken" worden of "gevierd".

Krassen I.

2005

Een leven vol krassen laat zijn sporen na.

Krassen II.

2005

Een hart vol krassen laat diepe sporen na.